Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Cei trei muşchetari

85,00 MDL
În colecţia „Laterna magica” au intrat următoarele titluri: „Aventurile lui Robinson Crusoe”, „Ivanhoe”, “Cei trei muşchetari”, “Căpitan la cincisprezece ani”. Marele secret al cărţilor din această colecţie constă în faptul că fiecare capitol din opera clasică este însoţit de rubric...a “Encyclopaedia”, în care anumite momente din textul de bază sunt comentate din punct de vedere ştiinţific. Comentariile vizează cele mai diverse aspect ale conţinutului, fie că e vorba de armele cavalerilor, de istoria construcţiei de nave sau de lumea animală din bazinul Amazonului. Explicaţiile istorico-ştiinţifice sunt însoţite de desene. Operele incluse în colecţie se bucură de faimă mondială. Textele lor sunt adaptate şi se adresează, în primul rând, tinerilor. Cărţile sunt bogat ilustrate, iar cel care le deschide devine imediat nu numai simplu cititor, dar şi participant nemijlocit la întâmplările descrise – ilustraţiile se schimbă caleidoscopic, în ritmul rapid al cadrelor cinematografice.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Cei trei muşchetari

85,00 MDL
În colecţia „Laterna magica” au intrat următoarele titluri: „Aventurile lui Robinson Crusoe”, „Ivanhoe”, “Cei trei muşchetari”, “Căpitan la cincisprezece ani”. Marele secret al cărţilor din această colecţie constă în faptul că fiecare capitol din opera clasică este însoţit de rubric...a “Encyclopaedia”, în care anumite momente din textul de bază sunt comentate din punct de vedere ştiinţific. Comentariile vizează cele mai diverse aspect ale conţinutului, fie că e vorba de armele cavalerilor, de istoria construcţiei de nave sau de lumea animală din bazinul Amazonului. Explicaţiile istorico-ştiinţifice sunt însoţite de desene. Operele incluse în colecţie se bucură de faimă mondială. Textele lor sunt adaptate şi se adresează, în primul rând, tinerilor. Cărţile sunt bogat ilustrate, iar cel care le deschide devine imediat nu numai simplu cititor, dar şi participant nemijlocit la întâmplările descrise – ilustraţiile se schimbă caleidoscopic, în ritmul rapid al cadrelor cinematografice.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Dicţionar economic şi financiar-bancar englez-român/ Economic and financial-banking english-romanian dictionary

282,00 MDL
Dicţionarul cuprinde peste 130.000 de termeni şi expresii din toate domeniile economiei: economie politică (economie, teorie economică generală), istoria doctrinelor economice şi politică economică, teorie de ramură (bancară, financiară, valutară etc.), activitate financiară, comercială, vamală, statistică (teoretică, economică, de ramură), comerţ (intern şi internaţional), relaţii economice şi tranzacţii internaţionale, geografie economică şi repartizare a factorilor de producţie, evidenţă contabilă şi audit, marketing şi management, matematici financiare, modele şi metode matematice în economie, drept economic (inclusiv bancar, financiar, comercial, vamal etc.), activităţi, uzanţe şi practici ale organismelor economico-financiare şi bancare internaţionale, europene şi zonale etc. Dicţionarul este destinat specialiştilor bancari, economiştilor, juriştilor, lucrătorilor vamali, funcţionarilor publici, cercetătorilor, lingviştilor, studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi ziariştilor, traducătorilor, oamenilor de afaceri, angajaţilor din ambasade, consulate şi alte organisme internaţionale. Prima ediţie a dicţionarului a fost distinsă cu Premiul Academiei Române. Ediţia de faţă este revăzută şi considerabil adăugită. În prezent este cel mai amplu dicţionar bilingv din domeniu.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Dicţionar economic şi financiar-bancar englez-român/ Economic and financial-banking english-romanian dictionary

282,00 MDL
Dicţionarul cuprinde peste 130.000 de termeni şi expresii din toate domeniile economiei: economie politică (economie, teorie economică generală), istoria doctrinelor economice şi politică economică, teorie de ramură (bancară, financiară, valutară etc.), activitate financiară, comercială, vamală, statistică (teoretică, economică, de ramură), comerţ (intern şi internaţional), relaţii economice şi tranzacţii internaţionale, geografie economică şi repartizare a factorilor de producţie, evidenţă contabilă şi audit, marketing şi management, matematici financiare, modele şi metode matematice în economie, drept economic (inclusiv bancar, financiar, comercial, vamal etc.), activităţi, uzanţe şi practici ale organismelor economico-financiare şi bancare internaţionale, europene şi zonale etc. Dicţionarul este destinat specialiştilor bancari, economiştilor, juriştilor, lucrătorilor vamali, funcţionarilor publici, cercetătorilor, lingviştilor, studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi ziariştilor, traducătorilor, oamenilor de afaceri, angajaţilor din ambasade, consulate şi alte organisme internaţionale. Prima ediţie a dicţionarului a fost distinsă cu Premiul Academiei Române. Ediţia de faţă este revăzută şi considerabil adăugită. În prezent este cel mai amplu dicţionar bilingv din domeniu.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Dicţionarul meu român-francez-englez

130,00 MDL
Dacă doriţi să vă iniţiaţi copilul în limbi străine de la o vârstă fragedă, aveţi nevoie, pentru a începe, tocmai de prezentul dicţionar român-francez-englez. Această somptuoasă lucrare multilingvă îi va ajuta copilului dumneavoastră să înveţe aproape 500 de cuvinte în trei limbi diferite, fiecare cuvânt fiind ilustrat cu un desen atractiv. Clasificarea pe subiecte face cartea de faţă mai practică şi mai agreabilă, tânărul cititor familiarizându-se cu astfel de teme precum natura, animalele, jocurile, şcoala, alimentele ş.a.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Dicţionarul meu român-francez-englez

130,00 MDL
Dacă doriţi să vă iniţiaţi copilul în limbi străine de la o vârstă fragedă, aveţi nevoie, pentru a începe, tocmai de prezentul dicţionar român-francez-englez. Această somptuoasă lucrare multilingvă îi va ajuta copilului dumneavoastră să înveţe aproape 500 de cuvinte în trei limbi diferite, fiecare cuvânt fiind ilustrat cu un desen atractiv. Clasificarea pe subiecte face cartea de faţă mai practică şi mai agreabilă, tânărul cititor familiarizându-se cu astfel de teme precum natura, animalele, jocurile, şcoala, alimentele ş.a.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Dicţionar de ştiinţe economice

376,00 MDL
Elaborat de peste două sute de specialişti francezi, dicţionarul tratează aspectele teoretice şi metodologice ale ştiinţelor economice. O atenţie deosebită în cadrul articolelor a fost acordată fenomenelor şi realităţilor economice de ultimă oră. În afară de concepte, metode, autori şi şcoli, lucrarea trece în revistă şi laureaţii Nobel din domeniul economiei din 1969 până în 2005. Cu un volum depăşind 1000 de pagini, dicţionarul este în prezent cea mai amplă lucrare de acest gen din lume. „Prezentul dicţionar de ştiinţe economice este rezultatul diligenţelor conjugate ale mai multor prestigioşi profesori şi mari gînditori din sfera economiei, depuse în scopul externalizării unui bun fără de preţ: dezvoltarea civilizaţiei prin intermediul cunoaşterii şi al tezaurului intelectual al acesteia. Atâta timp cât «econometrie», «cercetare operaţională» sau «teoria jocurilor» nu mai fac parte din latura mistică a economiei pentru cei care studiază această frumoasă anexă a ştiinţei universale, există toate premisele să considerăm că am mai făcut un pas pe treptele fără de sfîrşit ale cunoaşterii. Este lăudabil efortul — dificil — de traducere a dicţionarului în limba română, iar rezultatul este unul de excepţie, pentru care cei care au făcut-o merită tot atâtea felicitări cât şi autorii dicţionarului“ (prof. dr. Ion Gh. ROŞCA, rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti).
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Dicţionar de ştiinţe economice

376,00 MDL
Elaborat de peste două sute de specialişti francezi, dicţionarul tratează aspectele teoretice şi metodologice ale ştiinţelor economice. O atenţie deosebită în cadrul articolelor a fost acordată fenomenelor şi realităţilor economice de ultimă oră. În afară de concepte, metode, autori şi şcoli, lucrarea trece în revistă şi laureaţii Nobel din domeniul economiei din 1969 până în 2005. Cu un volum depăşind 1000 de pagini, dicţionarul este în prezent cea mai amplă lucrare de acest gen din lume. „Prezentul dicţionar de ştiinţe economice este rezultatul diligenţelor conjugate ale mai multor prestigioşi profesori şi mari gînditori din sfera economiei, depuse în scopul externalizării unui bun fără de preţ: dezvoltarea civilizaţiei prin intermediul cunoaşterii şi al tezaurului intelectual al acesteia. Atâta timp cât «econometrie», «cercetare operaţională» sau «teoria jocurilor» nu mai fac parte din latura mistică a economiei pentru cei care studiază această frumoasă anexă a ştiinţei universale, există toate premisele să considerăm că am mai făcut un pas pe treptele fără de sfîrşit ale cunoaşterii. Este lăudabil efortul — dificil — de traducere a dicţionarului în limba română, iar rezultatul este unul de excepţie, pentru care cei care au făcut-o merită tot atâtea felicitări cât şi autorii dicţionarului“ (prof. dr. Ion Gh. ROŞCA, rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti).
Adaugă în coșVezi coșul
DEXI. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii româneDEXI. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

DEXI. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române

600,00 MDL
DEXI este un instrument modern de informare, deosebit de util şi eficient, care satisface exigenţele unui public larg, divers. Autorii au valorificat dicţionarele apărute în spaţiul cultural românesc sau în alte ţări europene cu o bogată tradiţie lexicografică şi au îmbogăţit inventarul lexical al limbii române cu numeroase cuvinte intrate recent, mai ales în ultimele două decenii, pentru denumirea unor noi realităţi din politologie, sociologie, informatică, tehnologie, economie, medicină etc. Pentru o mai corectă definire, s-a apelat, în mai multe domenii, şi la consultanţa ştiinţifică a unor specialişti reputaţi. DEXI este cel mai bogat dicţionar explicativ al limbii române apărut într-un volum, cuprinzând un mare număr de cuvinte a căror structură conţine sensuri de bază, evoluţii semantice, valori stilistice, construcţii fixe (sintagme, locuţiuni, expresii, compuse), indicaţii gramaticale, ortografice, ortoepice, etimologice. Autorii DEXI sunt în special cercetători ştiinţifici principali la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi, şi cadre didactice de la Universitatea „Al. I. Cuza”. Cuvinte-titlu – 113 893 . Articole redactate – 101 805. Semnalări – 12 088. Sensuri – 191 384. Construcţii fixe –154 648. Etimologii – 168 679. Surse – 496. Citate – 53 734 . Imagini alb-negru – 2 085. Planşe color – 8
DEXI. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii româneDEXI. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

DEXI. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române

600,00 MDL
DEXI este un instrument modern de informare, deosebit de util şi eficient, care satisface exigenţele unui public larg, divers. Autorii au valorificat dicţionarele apărute în spaţiul cultural românesc sau în alte ţări europene cu o bogată tradiţie lexicografică şi au îmbogăţit inventarul lexical al limbii române cu numeroase cuvinte intrate recent, mai ales în ultimele două decenii, pentru denumirea unor noi realităţi din politologie, sociologie, informatică, tehnologie, economie, medicină etc. Pentru o mai corectă definire, s-a apelat, în mai multe domenii, şi la consultanţa ştiinţifică a unor specialişti reputaţi. DEXI este cel mai bogat dicţionar explicativ al limbii române apărut într-un volum, cuprinzând un mare număr de cuvinte a căror structură conţine sensuri de bază, evoluţii semantice, valori stilistice, construcţii fixe (sintagme, locuţiuni, expresii, compuse), indicaţii gramaticale, ortografice, ortoepice, etimologice. Autorii DEXI sunt în special cercetători ştiinţifici principali la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi, şi cadre didactice de la Universitatea „Al. I. Cuza”. Cuvinte-titlu – 113 893 . Articole redactate – 101 805. Semnalări – 12 088. Sensuri – 191 384. Construcţii fixe –154 648. Etimologii – 168 679. Surse – 496. Citate – 53 734 . Imagini alb-negru – 2 085. Planşe color – 8
Adaugă în coșVezi coșul
Stoc epuizat
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Stoc epuizat
Stoc epuizat

Automobilele lumii

275,00 MDL
Cartea combină în mod ingenios virtuţile unei lucrări cu profil enciclopedic şi ale unei istorii despre cel mai popular vehicul contemporan – automobilul. Volumul este bogat ilustrat cu gravuri de epocă şi fotografii moderne, care pun în valoare ameţitorul lux al bolizilor ce farmecă ochiul prin strălucirea detaliilor de crom şi sticlă.
Stoc epuizat
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Automobilele lumii

275,00 MDL
Cartea combină în mod ingenios virtuţile unei lucrări cu profil enciclopedic şi ale unei istorii despre cel mai popular vehicul contemporan – automobilul. Volumul este bogat ilustrat cu gravuri de epocă şi fotografii moderne, care pun în valoare ameţitorul lux al bolizilor ce farmecă ochiul prin strălucirea detaliilor de crom şi sticlă.
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Placeholder Image
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Stoc epuizat
Stoc epuizat

Păsările

235,00 MDL
Enciclopedia prezintă, într-o manieră inedită, 229 de specii de păsări din Republica Moldova și din România. Cele peste 1 500 de imagini color ilustrează, pas cu pas, principalele particularități legate de aspectul și modul de viață al fiecărei specii. Pentru ca cititorul să poată examina și recunoaște mai ușor speciile de păsări, ilustrațiile sunt însoțite de note explicative referitoare la coloritul și variațiile lui sezoniere, la particularitățile de vârstă și de sex; la aspectul cuibului, pontei și al ouălor, al puilor și al păsărilor tinere etc.
Stoc epuizat
Placeholder Image
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Păsările

235,00 MDL
Enciclopedia prezintă, într-o manieră inedită, 229 de specii de păsări din Republica Moldova și din România. Cele peste 1 500 de imagini color ilustrează, pas cu pas, principalele particularități legate de aspectul și modul de viață al fiecărei specii. Pentru ca cititorul să poată examina și recunoaște mai ușor speciile de păsări, ilustrațiile sunt însoțite de note explicative referitoare la coloritul și variațiile lui sezoniere, la particularitățile de vârstă și de sex; la aspectul cuibului, pontei și al ouălor, al puilor și al păsărilor tinere etc.
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Scrisori și acte oficiale uzuale. Ghid practic cu note explicative

208,00 MDL
Lucrarea pune la dispoziția unui număr extins de utilizatori (liceeni, studenți absolvenți care vor să candideze la un internship, la un post, profesori, funcționari publici, juriști, manageri de organizații, oameni de afaceri etc.) un instrument de lucru extrem de util, menit să faciliteze munca tuturor celor implicați în procesul de elaborare a unor scrisori și acte oficiale, care vizează cele mai diverse domenii de activitate (instructiv-educativ, administrativ, juridic, de afaceri etc.) Acet ghid practic este însoțit de notele explicative de rigoare, având scopul de a iniția/ a instrui utilizatorul în ceea ce privește specificul, structura și mecanismul de elaborare a unora dintre cele mai uzuale scrisori și acte oficiale. Concepută astfel, lucrarea este, în același timp, și un îndreptar pentru toți cei care doresc fie să se inițieze, fie să-și perfecționeze cunoștințele și abilitățile de redactare a unor scrisori oficiale, adecvate și eficiente, care ar trebui nu doar să le asigure succesul, dar și/ sau, în primul rând, să nu le afecteze propria imagine.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Scrisori și acte oficiale uzuale. Ghid practic cu note explicative

208,00 MDL
Lucrarea pune la dispoziția unui număr extins de utilizatori (liceeni, studenți absolvenți care vor să candideze la un internship, la un post, profesori, funcționari publici, juriști, manageri de organizații, oameni de afaceri etc.) un instrument de lucru extrem de util, menit să faciliteze munca tuturor celor implicați în procesul de elaborare a unor scrisori și acte oficiale, care vizează cele mai diverse domenii de activitate (instructiv-educativ, administrativ, juridic, de afaceri etc.) Acet ghid practic este însoțit de notele explicative de rigoare, având scopul de a iniția/ a instrui utilizatorul în ceea ce privește specificul, structura și mecanismul de elaborare a unora dintre cele mai uzuale scrisori și acte oficiale. Concepută astfel, lucrarea este, în același timp, și un îndreptar pentru toți cei care doresc fie să se inițieze, fie să-și perfecționeze cunoștințele și abilitățile de redactare a unor scrisori oficiale, adecvate și eficiente, care ar trebui nu doar să le asigure succesul, dar și/ sau, în primul rând, să nu le afecteze propria imagine.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Dicţionar român-rus/ rus-român

395,00 MDL
Acest dicţionar are avantajul de a concentra într-un singur volum, compact şi esenţial, două dicţionare (vezi titlul). E practic, comod, uşor de folosit. Conţine 42 000 de articole, 97 000 de definiţii lexicografice (Dicţionarul român-rus) şi 48 000 de articole, 114 000 de definiţii lexicografice (Dicţionarul rus-român).
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Dicţionar român-rus/ rus-român

395,00 MDL
Acest dicţionar are avantajul de a concentra într-un singur volum, compact şi esenţial, două dicţionare (vezi titlul). E practic, comod, uşor de folosit. Conţine 42 000 de articole, 97 000 de definiţii lexicografice (Dicţionarul român-rus) şi 48 000 de articole, 114 000 de definiţii lexicografice (Dicţionarul rus-român).
Adaugă în coșVezi coșul
Animalele. Enciclopedie ilustrată, volumul 2Animalele. Enciclopedie ilustrată, volumul 2
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Animalele. Enciclopedie ilustrată, volumul 2

300,00 MDL
Enciclopedia Animalele, vol. 2, completează seria de lucrări științifice semnate de profesorul universitar, doctor habilitat în biologie, Tudor Cozari, volum cu o bogată informație cognitivă și ilustrativă, scos la lumină într-o ținută grafică excelentă. În carte sunt descrise 11 specii de animale: vulpea, mistrețul, ariciul comun, buha, cucul, pupăza, vidra, pescărașul-albastru, găinușa-de-baltă, pelicanul comun și broasca-râioasă-brună. Cititorul va afla detalii surprinzătoare despre comportamentul acestor viețuitoare: care sunt obiceiurile lor alimentare, cum se apără de dușmanii naturali, care sunt modalitățile de curtare a femelelor de către masculi, cum își construiesc cuiburile și multe alte curiozități legate de modul lor de trai. În plus, autorul încearcă să explice de unde au apărut cele mai cunoscute proverbe și zicători privind o specie sau alta.
Animalele. Enciclopedie ilustrată, volumul 2Animalele. Enciclopedie ilustrată, volumul 2
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Animalele. Enciclopedie ilustrată, volumul 2

300,00 MDL
Enciclopedia Animalele, vol. 2, completează seria de lucrări științifice semnate de profesorul universitar, doctor habilitat în biologie, Tudor Cozari, volum cu o bogată informație cognitivă și ilustrativă, scos la lumină într-o ținută grafică excelentă. În carte sunt descrise 11 specii de animale: vulpea, mistrețul, ariciul comun, buha, cucul, pupăza, vidra, pescărașul-albastru, găinușa-de-baltă, pelicanul comun și broasca-râioasă-brună. Cititorul va afla detalii surprinzătoare despre comportamentul acestor viețuitoare: care sunt obiceiurile lor alimentare, cum se apără de dușmanii naturali, care sunt modalitățile de curtare a femelelor de către masculi, cum își construiesc cuiburile și multe alte curiozități legate de modul lor de trai. În plus, autorul încearcă să explice de unde au apărut cele mai cunoscute proverbe și zicători privind o specie sau alta.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Minunile lumii. Cel mai bun ghid ilustrat

200,00 MDL
Întreaga splendoare a marilor minuni ale lumii într-o carte superb ilustrată. „Minunile lumii. Cel mai bun ghid ilustrat” este o invitație pentru a descoperi măreția planetei noastre, cele mai uluitoare și mai insolite locuri din lume, precum și cele mai fascinante creații ale omului. De la înălțimile muntelui Kilimanjaro până la maiestuozitatea senină a podișului Machu Picchu din Peru. De la Bazilica Sfântul Petru din Roma și cetatea săpată în stâncă a Petrei până la Marele Canion sau complexul cascadei Iguazu. Splendide ilustrații 3D și fotografii spectaculoase dezvăluie atât farmecul minunilor care ne amintesc cât de frumoasă e lumea noastră, cât și forța creativității celor mai remarcabili artiști și arhitecți ai tuturor timpurilor.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Minunile lumii. Cel mai bun ghid ilustrat

200,00 MDL
Întreaga splendoare a marilor minuni ale lumii într-o carte superb ilustrată. „Minunile lumii. Cel mai bun ghid ilustrat” este o invitație pentru a descoperi măreția planetei noastre, cele mai uluitoare și mai insolite locuri din lume, precum și cele mai fascinante creații ale omului. De la înălțimile muntelui Kilimanjaro până la maiestuozitatea senină a podișului Machu Picchu din Peru. De la Bazilica Sfântul Petru din Roma și cetatea săpată în stâncă a Petrei până la Marele Canion sau complexul cascadei Iguazu. Splendide ilustrații 3D și fotografii spectaculoase dezvăluie atât farmecul minunilor care ne amintesc cât de frumoasă e lumea noastră, cât și forța creativității celor mai remarcabili artiști și arhitecți ai tuturor timpurilor.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Vorbește corect românește!

42,00 MDL
Lucrarea este un îndreptar util, care va contribui la îmbunătățirea calității limbii române vorbite. "Răspândirea și vechimea în uz, persistența unor greșeli nu pot constitui o scuză pentru a le accepta." (Mioara Avram)
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Vorbește corect românește!

42,00 MDL
Lucrarea este un îndreptar util, care va contribui la îmbunătățirea calității limbii române vorbite. "Răspândirea și vechimea în uz, persistența unor greșeli nu pot constitui o scuză pentru a le accepta." (Mioara Avram)
Adaugă în coșVezi coșul
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Adaugă în coș
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
  0
  Coșul tău
  Coșul tău e golÎntoarce-te la magazin
  ×