Stoc epuizat
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Stoc epuizat
Stoc epuizat

Mihail Grecu

300,00 MDL
Albumul conţine nu doar comentarii la viaţa şi opera pictorului basarabean Mihail Grecu, ci şi reflecţiile, meditaţiile sale privind un spectru larg de probleme artistice pe care le-a abordat de-a lungul carierei sale.
Stoc epuizat
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Mihail Grecu

300,00 MDL
Albumul conţine nu doar comentarii la viaţa şi opera pictorului basarabean Mihail Grecu, ci şi reflecţiile, meditaţiile sale privind un spectru larg de probleme artistice pe care le-a abordat de-a lungul carierei sale.
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Andrei Sârbu

300,00 MDL
Artist plastic de factură intelectuală, colorist extrem de rafinat, Andrei Sârbu (1950-2000) este acea personalitate din peisajul cultural basarabean care asigură o legătură temeinică între arta maeştrilor mai vârstnici ai generaţiei interbelice şi experienţele artiştilor contemporani, formaţi deja în anii „restructurării“ gorbacioviste. Discipol şi elev al lui Mihail Grecu, Sârbu a reuşit să se impună prin propria-i manieră. O trecere în revistă a seriilor artistului probează evoluţia logică de la limbajul pop art-ului şi al realismului fotografic spre limbajul picturii abstract-intelectualiste şi al picturii lirico-abstracte (în care se pot întrezări şi unele aluzii la motive figurative). Pentru A. Sârbu decisivă este necondiţionarea gestului artistului în raport cu „instanţa“ restrictivă a raţiunii. Acesta este, de fapt, un principiu fundamental al creaţiei pur intuitive – al acelei creaţii în care transcendentalul coboară pe căi nebănuite în sfera lumii materiale. Datorită unor minuscule, abia perceptibile treceri de la o tonalitate la alta, dar şi unor scuturări impulsive ale penelului, operele lui Andrei Sârbu posedă un limbaj şi o arhitectonică absolut inconfundabile. Relevantă în creaţia artistului e şi cromatica restrictivă (generatoare de grisaille), alternând uneori cu etalări caleidoscopice ale întregului spectru cromatic.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Andrei Sârbu

300,00 MDL
Artist plastic de factură intelectuală, colorist extrem de rafinat, Andrei Sârbu (1950-2000) este acea personalitate din peisajul cultural basarabean care asigură o legătură temeinică între arta maeştrilor mai vârstnici ai generaţiei interbelice şi experienţele artiştilor contemporani, formaţi deja în anii „restructurării“ gorbacioviste. Discipol şi elev al lui Mihail Grecu, Sârbu a reuşit să se impună prin propria-i manieră. O trecere în revistă a seriilor artistului probează evoluţia logică de la limbajul pop art-ului şi al realismului fotografic spre limbajul picturii abstract-intelectualiste şi al picturii lirico-abstracte (în care se pot întrezări şi unele aluzii la motive figurative). Pentru A. Sârbu decisivă este necondiţionarea gestului artistului în raport cu „instanţa“ restrictivă a raţiunii. Acesta este, de fapt, un principiu fundamental al creaţiei pur intuitive – al acelei creaţii în care transcendentalul coboară pe căi nebănuite în sfera lumii materiale. Datorită unor minuscule, abia perceptibile treceri de la o tonalitate la alta, dar şi unor scuturări impulsive ale penelului, operele lui Andrei Sârbu posedă un limbaj şi o arhitectonică absolut inconfundabile. Relevantă în creaţia artistului e şi cromatica restrictivă (generatoare de grisaille), alternând uneori cu etalări caleidoscopice ale întregului spectru cromatic.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Pavel Şillingovski

300,00 MDL
În contextul artei moderne din Basarabia, P. Şillingovski (1881-1942) deţine un loc aparte. În pofida scurtului timp hărăzit de soartă şi a circumstanţelor istorice, a multiplelor influenţe, deseori contradictorii, el a reuşit să-şi creeze un stil propriu uşor recognoscibil. Studiind la Academia de Arte din Sankt Petersburg, pictorul a însuşit principiile artei academice, împărtăşind totodată ideile miriskusstnicilor. A gravitat apoi, prin întreaga sa activitate, în preajma lor. P. Şillingovski a desfăşurat o intensă activitate didactică în cadrul Academiei de Arte din Petersburg (profesor, şef de atelier, director), contribuind simţitor la formarea unei noi generaţii de artişti plastici. Afirmându-se ca grafician şi pictor, el a excelat, ca şi majoritatea miriskusstnicilor, în cele mai diverse genuri şi tehnici. P. Şillingovski a reuşit să introducă un suflu nou în grafica de şevalet, ridicînd-o la un nivel de exigenţă european. Chiar dacă legătura lui cu patria a fost întreruptă, viziunea sa a rămas trainic ancorată în viaţa şi lumea satului basarabean. Peisajele zugrăvite de P. Şillingovski, în gustul miriskusstnicilor, având culori vii, saturate, oscilează la limita dintre basm şi realitate.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Pavel Şillingovski

300,00 MDL
În contextul artei moderne din Basarabia, P. Şillingovski (1881-1942) deţine un loc aparte. În pofida scurtului timp hărăzit de soartă şi a circumstanţelor istorice, a multiplelor influenţe, deseori contradictorii, el a reuşit să-şi creeze un stil propriu uşor recognoscibil. Studiind la Academia de Arte din Sankt Petersburg, pictorul a însuşit principiile artei academice, împărtăşind totodată ideile miriskusstnicilor. A gravitat apoi, prin întreaga sa activitate, în preajma lor. P. Şillingovski a desfăşurat o intensă activitate didactică în cadrul Academiei de Arte din Petersburg (profesor, şef de atelier, director), contribuind simţitor la formarea unei noi generaţii de artişti plastici. Afirmându-se ca grafician şi pictor, el a excelat, ca şi majoritatea miriskusstnicilor, în cele mai diverse genuri şi tehnici. P. Şillingovski a reuşit să introducă un suflu nou în grafica de şevalet, ridicînd-o la un nivel de exigenţă european. Chiar dacă legătura lui cu patria a fost întreruptă, viziunea sa a rămas trainic ancorată în viaţa şi lumea satului basarabean. Peisajele zugrăvite de P. Şillingovski, în gustul miriskusstnicilor, având culori vii, saturate, oscilează la limita dintre basm şi realitate.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Nina Arbore

300,00 MDL
Această primă monografie consacrată Ninei Arbore (1889-1942) îşi propune să reconstituie profilul uman şi biografia ei artistică.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Nina Arbore

300,00 MDL
Această primă monografie consacrată Ninei Arbore (1889-1942) îşi propune să reconstituie profilul uman şi biografia ei artistică.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Miliţa Petraşcu

300,00 MDL
Miliţa Petraşcu a fost o artistă a veacului ei, care a trăit intens şi a marcat cu harul şi iniţiativele sale ambianţa artistică interbelică, într-un moment în care arta românească cunoştea un excepţional moment de efervescenţă. Iubită sau antipatizată, Miliţa nu lăsa pe nimeni indiferent. Prietenii i-au păstrat o amintire durabilă şi i-au creionat portrete care mărturisesc impresia puternică ce o exercita asupra celor din preajma ei. Cella Delavrancea scrie despre „râsul ei care ţâşnea ca un fulger şi destăinuia toată firea ei, ironică, duioasă, mândră, violentă, veselă şi chiar tragică, astfel cum arătau ochii ei de o transparenţă de azur“ – „privirea lui Hamlet“, cum îi plăcea Cellei să spună. Şi tot ea îşi aminteşte că „timpul, când te aflai în preajma ei, nu se mişca. Glasul îi vibra, lega între ele cuvintele printr-un vaier nedesluşit, aburind sensul concret, dar suscitând în juru-i o preciziune spirituală cu orizont larg deschis imaginaţiei. De statură scundă, Miliţa da impresia unei stânci pe care nici un val n-o va zdruncina. Mîinile mici şi fine au supus deopotrivă lutul şi marmora pentru că în creierul ei strălucea sufletul hotărât al unui mare sculptor... Un optimism invincibil sfida şi biruia cu vijelie obstacolele exterioare“.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Miliţa Petraşcu

300,00 MDL
Miliţa Petraşcu a fost o artistă a veacului ei, care a trăit intens şi a marcat cu harul şi iniţiativele sale ambianţa artistică interbelică, într-un moment în care arta românească cunoştea un excepţional moment de efervescenţă. Iubită sau antipatizată, Miliţa nu lăsa pe nimeni indiferent. Prietenii i-au păstrat o amintire durabilă şi i-au creionat portrete care mărturisesc impresia puternică ce o exercita asupra celor din preajma ei. Cella Delavrancea scrie despre „râsul ei care ţâşnea ca un fulger şi destăinuia toată firea ei, ironică, duioasă, mândră, violentă, veselă şi chiar tragică, astfel cum arătau ochii ei de o transparenţă de azur“ – „privirea lui Hamlet“, cum îi plăcea Cellei să spună. Şi tot ea îşi aminteşte că „timpul, când te aflai în preajma ei, nu se mişca. Glasul îi vibra, lega între ele cuvintele printr-un vaier nedesluşit, aburind sensul concret, dar suscitând în juru-i o preciziune spirituală cu orizont larg deschis imaginaţiei. De statură scundă, Miliţa da impresia unei stânci pe care nici un val n-o va zdruncina. Mîinile mici şi fine au supus deopotrivă lutul şi marmora pentru că în creierul ei strălucea sufletul hotărât al unui mare sculptor... Un optimism invincibil sfida şi biruia cu vijelie obstacolele exterioare“.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Auguste Baillayre

300,00 MDL
Auguste Baillayre (1879-1961) a fost una dintre figurile remarcabile ale artei plastice din Basarabia interbelică. Născut la Vernet-les-Bains, o localitate din Pyrénées, la graniţa dintre Franţa şi Spania, viitorul artist şi-a petrecut copilăria în Franţa (1879-1885), adolescenţa în Georgia (1885-1898), şi-a făcut studiile la Amsterdam (1899-1902), la Sankt Petersburg (1903-1907) şi Grenoble (1913), devenind în Basarabia anilor 1918-1940 cea mai distinsă personalitate artistică a timpului. Creaţia lui Baillayre marchează distinct trei etape, care coincid cu anii aflării în Olanda şi Rusia (1899-1918), în Basarabia (1918-1943) şi la Bucureşti (din 1943 şi pînă la deces – 16 decembrie 1961), reflectînd interesele sale pentru constructivism, impresionism şi postimpresionism. Auguste Baillayre s-a format ca pictor în ambianţa unor mari personalităţi ale avangardei artistice europene: P. Picasso, A. Renoir, H. Matisse, M. Chagall, V. Maiakovski, fraţii Burliuk, M. Larionov, A. Lentulov, N. Goncearova ş.a.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Auguste Baillayre

300,00 MDL
Auguste Baillayre (1879-1961) a fost una dintre figurile remarcabile ale artei plastice din Basarabia interbelică. Născut la Vernet-les-Bains, o localitate din Pyrénées, la graniţa dintre Franţa şi Spania, viitorul artist şi-a petrecut copilăria în Franţa (1879-1885), adolescenţa în Georgia (1885-1898), şi-a făcut studiile la Amsterdam (1899-1902), la Sankt Petersburg (1903-1907) şi Grenoble (1913), devenind în Basarabia anilor 1918-1940 cea mai distinsă personalitate artistică a timpului. Creaţia lui Baillayre marchează distinct trei etape, care coincid cu anii aflării în Olanda şi Rusia (1899-1918), în Basarabia (1918-1943) şi la Bucureşti (din 1943 şi pînă la deces – 16 decembrie 1961), reflectînd interesele sale pentru constructivism, impresionism şi postimpresionism. Auguste Baillayre s-a format ca pictor în ambianţa unor mari personalităţi ale avangardei artistice europene: P. Picasso, A. Renoir, H. Matisse, M. Chagall, V. Maiakovski, fraţii Burliuk, M. Larionov, A. Lentulov, N. Goncearova ş.a.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Serghei Ciokolov

300,00 MDL
Nobil de origine, rudă cu Ivan Turgheniev şi cu Dmitri Venevitinov, Serghei Ciokolov îşi petrece tinereţea în mediul unor eminenţi oameni de artă ruşi din secolul XX. În Basarabia, unde se stabileşte în 1914, arta sa de neîntrecut ceramist cunoaşte două etape distincte. Prima este profund marcată de tradiţia populară. Vasele concepute în această perioadă sunt simple, policrome, decorate cu un ornament vegetal. Prin ele artistul şi-a exprimat bucuria întâlnirii cu frumuseţea naturii. Cea de a doua începe din 1963, când, din cauza unui nefericit concurs de împrejurări, renunţă la roata olarului. Ciokolov creează din teracotă vase având forme neobişnuite, bizare, de o rară expresivitate. Acest album este prima şi – deocamdată – unica lucrare dedicată operei lui Serghei Ciokolov. Volumul include un număr impresionant de reproduceri şi de fotografii documentare, unele inedite. De asemenea, ediţia pune la dispoziţia cititorului date necunoscute din viaţa artistului.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Serghei Ciokolov

300,00 MDL
Nobil de origine, rudă cu Ivan Turgheniev şi cu Dmitri Venevitinov, Serghei Ciokolov îşi petrece tinereţea în mediul unor eminenţi oameni de artă ruşi din secolul XX. În Basarabia, unde se stabileşte în 1914, arta sa de neîntrecut ceramist cunoaşte două etape distincte. Prima este profund marcată de tradiţia populară. Vasele concepute în această perioadă sunt simple, policrome, decorate cu un ornament vegetal. Prin ele artistul şi-a exprimat bucuria întâlnirii cu frumuseţea naturii. Cea de a doua începe din 1963, când, din cauza unui nefericit concurs de împrejurări, renunţă la roata olarului. Ciokolov creează din teracotă vase având forme neobişnuite, bizare, de o rară expresivitate. Acest album este prima şi – deocamdată – unica lucrare dedicată operei lui Serghei Ciokolov. Volumul include un număr impresionant de reproduceri şi de fotografii documentare, unele inedite. De asemenea, ediţia pune la dispoziţia cititorului date necunoscute din viaţa artistului.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Lazăr Dubinovschi

300,00 MDL
Minimonografia de faţă şi-a propus o privire de ansamblu, asumat parcimonioasă, asupra creaţiei şi traseului creator ale sculptorului Lazăr Dubinovschi. Deloc lipsită de contradicţii şi, uneori, inegală valoric, ghidată adesea de conjunctural, opera sa este un bun exemplu al felului în care un important artist s-a pus în slujba unui regim dictatorial. Dedublarea de care a dat dovadă era o particularitate a plasticienilor de primă mărime. Se pare că nu se putea altfel. Ca să te manifeşti ca individualitate şi să-ţi păstrezi integritatea, trebuia mai întâi să colaborezi cu regimul. Să te faci plăcut, onorat, gratulat. Odată acest „front“ cucerit, puteai să marşezi pe tărâmul imaginaţiei. Puteai deveni liber în opţiuni doar după ce te compromiteai moral. Esteticul se cucerea prin vicierea eticului. Lazăr Dubinovschi, se pare, a înţeles foarte bine aceste tertipuri. Şi le-a asumat. Mai e nevoie de timp pentru a judeca „la rece“ dacă a avut sau nu dreptate. Volumul de faţă este o încercare de a înţelege aceste dimensiuni.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Lazăr Dubinovschi

300,00 MDL
Minimonografia de faţă şi-a propus o privire de ansamblu, asumat parcimonioasă, asupra creaţiei şi traseului creator ale sculptorului Lazăr Dubinovschi. Deloc lipsită de contradicţii şi, uneori, inegală valoric, ghidată adesea de conjunctural, opera sa este un bun exemplu al felului în care un important artist s-a pus în slujba unui regim dictatorial. Dedublarea de care a dat dovadă era o particularitate a plasticienilor de primă mărime. Se pare că nu se putea altfel. Ca să te manifeşti ca individualitate şi să-ţi păstrezi integritatea, trebuia mai întâi să colaborezi cu regimul. Să te faci plăcut, onorat, gratulat. Odată acest „front“ cucerit, puteai să marşezi pe tărâmul imaginaţiei. Puteai deveni liber în opţiuni doar după ce te compromiteai moral. Esteticul se cucerea prin vicierea eticului. Lazăr Dubinovschi, se pare, a înţeles foarte bine aceste tertipuri. Şi le-a asumat. Mai e nevoie de timp pentru a judeca „la rece“ dacă a avut sau nu dreptate. Volumul de faţă este o încercare de a înţelege aceste dimensiuni.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Valentina Rusu-Ciobanu

300,00 MDL
alentina Rusu-Ciobanu aparţine acelei generaţii de artişti plastici basarabeni care s-a format încă în ambianţa culturală a României interbelice, dar a cărei activitate de creaţie s-a desfăşurat în a doua jumătate a secolului XX, în contextul extrem de contradictoriu al realităţilor social-politice dictate de regimul totalitar comunist. Elaborând o nouă poetică a imaginii, plasticiana a îmbrăţişat maniera sinceră a „artei naive“, manieră în care şarja, grotescul, umorul bonom veneau oarecum în replică la clişeele şi principiile promovate de regim. A experimentat reuşit în cheie fotorealistă, a folosit posibilităţile intertextualităţii şi ale oniricului, creând tablouri cu profunde semnificaţii metaforice. Este o fină portretistă, multe dintre lucrările sale fiind achiziţionate de muzee. Albumul de faţă reconstituie viaţa şi opera Valentinei Rusu-Ciobanu, artist plastic care la etapa actuală poate fi considerat drept una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale picturii basarabene din ultima jumătate de secol.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Valentina Rusu-Ciobanu

300,00 MDL
alentina Rusu-Ciobanu aparţine acelei generaţii de artişti plastici basarabeni care s-a format încă în ambianţa culturală a României interbelice, dar a cărei activitate de creaţie s-a desfăşurat în a doua jumătate a secolului XX, în contextul extrem de contradictoriu al realităţilor social-politice dictate de regimul totalitar comunist. Elaborând o nouă poetică a imaginii, plasticiana a îmbrăţişat maniera sinceră a „artei naive“, manieră în care şarja, grotescul, umorul bonom veneau oarecum în replică la clişeele şi principiile promovate de regim. A experimentat reuşit în cheie fotorealistă, a folosit posibilităţile intertextualităţii şi ale oniricului, creând tablouri cu profunde semnificaţii metaforice. Este o fină portretistă, multe dintre lucrările sale fiind achiziţionate de muzee. Albumul de faţă reconstituie viaţa şi opera Valentinei Rusu-Ciobanu, artist plastic care la etapa actuală poate fi considerat drept una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale picturii basarabene din ultima jumătate de secol.
Adaugă în coșVezi coșul
Stoc epuizat
Placeholder Image
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Stoc epuizat
Stoc epuizat

Eugenia Maleşevschi

300,00 MDL
Eugenia Maleşevschi (1868-1942) a fost una dintre personalităţile artistice din Basarabia care împreună cu Al. Plămădeală, A. Baillayre, P. Şilingovschi, M. Kogan şi alţii au constituit o epocă. Opera lor a fost un efort de sincronizare a artei autohtone cu cea europeană. Aproape tot ce s-a scris până azi despre viaţa şi creaţia pictoriţei poartă un caracter fragmentar şi neunivoc în ceea ce priveşte patrimoniul său. Chiar şi cele mai banale informaţii despre originile familiei, despre studiile sale de specialitate erau cunoscute în linii generale, peste toate plutind o aură de mister. Acest album reconstituie viaţa şi opera artistei din ceea ce a supravieţuit unei istorii adverse, fiind la momentul actual cea mai avizată sursă despre Eugenia Maleşevschi.
Stoc epuizat
Placeholder Image
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Eugenia Maleşevschi

300,00 MDL
Eugenia Maleşevschi (1868-1942) a fost una dintre personalităţile artistice din Basarabia care împreună cu Al. Plămădeală, A. Baillayre, P. Şilingovschi, M. Kogan şi alţii au constituit o epocă. Opera lor a fost un efort de sincronizare a artei autohtone cu cea europeană. Aproape tot ce s-a scris până azi despre viaţa şi creaţia pictoriţei poartă un caracter fragmentar şi neunivoc în ceea ce priveşte patrimoniul său. Chiar şi cele mai banale informaţii despre originile familiei, despre studiile sale de specialitate erau cunoscute în linii generale, peste toate plutind o aură de mister. Acest album reconstituie viaţa şi opera artistei din ceea ce a supravieţuit unei istorii adverse, fiind la momentul actual cea mai avizată sursă despre Eugenia Maleşevschi.
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Theodor Kiriacoff

300,00 MDL
Puţini artişti plastici din Basarabia interbelică au avut realizări de valoare în diverse genuri ale artelor frumoase, Theodor Kiriacoff fiind unul dintre primii printre ei. Scenograf excelent la teatrele din Chişinău, Iaşi şi Bucureşti, el a fost un magician al scenei, transformând dramaturgia textului într-o imagine vizuală a inventivităţii plastice, care reflecta în egală măsură ingeniozitatea scenelor din oraşele arabe sau nipone, ruseşti sau europene, imprimându-le particularităţile unui anumit areal geografic. Talentul şi sensibilitatea plastică i-au permis lui Theodor Kiriacoff să realizeze ilustraţii pentru renumitele poveşti ale lui Ion Creangă, pentru proza şi poezia lui Mihai Eminescu, Nikolai Gogol, Anton Pann, Ludovic Dauş, Dimitrie Iov, Felix Aderca, creând la acelaşi nivel profesionist opere de xilogravură şi linogravură, prezente astăzi, ca rarităţi, în colecţiile muzeelor din Bucureşti şi Chişinău.Discipol al basarabeanului Auguste Baillayre şi al emigrantului rus Gheorghe Pojedaeff, pictorul a îmbinat firesc cultura universală a primului şi măiestria scenografică a ultimului, mărturie fiind referinţele lui Adrian Maniu, Liviu Rebreanu, Ion Sava şi ale multor altor personalităţi ale timpului.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Theodor Kiriacoff

300,00 MDL
Puţini artişti plastici din Basarabia interbelică au avut realizări de valoare în diverse genuri ale artelor frumoase, Theodor Kiriacoff fiind unul dintre primii printre ei. Scenograf excelent la teatrele din Chişinău, Iaşi şi Bucureşti, el a fost un magician al scenei, transformând dramaturgia textului într-o imagine vizuală a inventivităţii plastice, care reflecta în egală măsură ingeniozitatea scenelor din oraşele arabe sau nipone, ruseşti sau europene, imprimându-le particularităţile unui anumit areal geografic. Talentul şi sensibilitatea plastică i-au permis lui Theodor Kiriacoff să realizeze ilustraţii pentru renumitele poveşti ale lui Ion Creangă, pentru proza şi poezia lui Mihai Eminescu, Nikolai Gogol, Anton Pann, Ludovic Dauş, Dimitrie Iov, Felix Aderca, creând la acelaşi nivel profesionist opere de xilogravură şi linogravură, prezente astăzi, ca rarităţi, în colecţiile muzeelor din Bucureşti şi Chişinău.Discipol al basarabeanului Auguste Baillayre şi al emigrantului rus Gheorghe Pojedaeff, pictorul a îmbinat firesc cultura universală a primului şi măiestria scenografică a ultimului, mărturie fiind referinţele lui Adrian Maniu, Liviu Rebreanu, Ion Sava şi ale multor altor personalităţi ale timpului.
Adaugă în coșVezi coșul
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite
Adaugă în coșVezi coșul

Alexandru Plămădeală

300,00 MDL
Pentru majoritatea oamenilor, Alexandru Plămădeală (1888-1940) este cunoscut mai ales ca autor al monumentului lui Ştefan cel Mare (amplasat la intrarea în Grădina Publică din Chişinău), monument care are o valoare profund simbolică pentru românii basarabeni. Pentru talentul şi măiestria sa artistică, în 1923 este distins cu Ordinul „Steaua României“ în grad de ofiţer, alături de mari plasticieni români – Constantin Brâncuşi, Camil Ressu, Nicolae Dărăscu, Gheorghe Petraşcu, Francisc Şirato, Nicolae Tonitza. Sculptorul s-a afirmat şi ca un adevărat animator al vieţii culturale din Basarabia. În calitatea lui de director al Şcolii de Belle-Arte din Chişinău, va reuşi să modernizeze sistemul de învăţământ aristic din Basarabia, aliniindu-l, pe cât era posibil, la evoluţiile artistice europene.
Vezi pe scurt
Adaugă în favorite

Alexandru Plămădeală

300,00 MDL
Pentru majoritatea oamenilor, Alexandru Plămădeală (1888-1940) este cunoscut mai ales ca autor al monumentului lui Ştefan cel Mare (amplasat la intrarea în Grădina Publică din Chişinău), monument care are o valoare profund simbolică pentru românii basarabeni. Pentru talentul şi măiestria sa artistică, în 1923 este distins cu Ordinul „Steaua României“ în grad de ofiţer, alături de mari plasticieni români – Constantin Brâncuşi, Camil Ressu, Nicolae Dărăscu, Gheorghe Petraşcu, Francisc Şirato, Nicolae Tonitza. Sculptorul s-a afirmat şi ca un adevărat animator al vieţii culturale din Basarabia. În calitatea lui de director al Şcolii de Belle-Arte din Chişinău, va reuşi să modernizeze sistemul de învăţământ aristic din Basarabia, aliniindu-l, pe cât era posibil, la evoluţiile artistice europene.
Adaugă în coșVezi coșul
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Adaugă în coș
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
  0
  Coșul tău
  Coșul tău e golÎntoarce-te la magazin
  ×